Vrancken Genealogie

Queeste naar mijn voorouders

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 578

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.1662, brontekst: Akte 01.88 : Akte van geboorte. In het jaar duizend acht honderd twee en veertig den eerste october om acht ueren voormiddag voor ons Peter Jan Derconingen burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode distrikt Maeseyck provincie Limburg is verschenen Peter Lambert Mortelmans akkerman woonachtig in deze gemeente in het gehucht Boshoven huis genaamd Belemans denwelken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht geboren deze morgen om vijf uren wezende den eerste october van hem verklaarder en van Joanna Maria Van noppen zijne huisvrouw waeraen hij verklaard te willen geven den voornaam Maria Elisabeth de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in tegenwoordigheid van Paulus Truyen oud twee en veertig jaren en Dionys Hellinx oud zeven en twintig jaren beiden dienstknechten na gedane voorlezing van dezen tegenwoordige akt verklaard niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Elisabeth (I1159)
 
52 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.1754, brontekst: Akte 01.89 : Akte van geboorte (n°14). In het jaar duizend acht honderd vier en veertig den zes en twintigsten februarij om vijf uren namiddag voor ons Peter Jan Der coningen burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode distrikt Maeseyck provincie Limburg is verschenen Peter Lambert Mortelmans akkerman woonachtig in deze gemeente in het gehucht Boshoven huis genaamd Zondervorst denwelken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijke geslacht geboren deze namiddag om vier uren wesenden den zes en twintigsten februarij van hem verklaarder en van Joanna Maria Van noppen zijne huisvrouw waaraan hij verklaart te willen geven den naam van Maria Catharina de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Peter Jan Vliegen oud vier en veertig jaren en Mathijs Neysen oud vier en dertig jaren beiden dienstknechten en woonachtig in deze gemeente de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing van dezen tegenwoordigen akte verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Catharina (I1160)
 
53 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2000, brontekst: Akte 01.90 : Het jaer achttien honderd acht-en-veertig, den zes en twintigsten der maend november, ten acht uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonende in deze gemeente in het gehucht Boshoven dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op heden geboren, ten vier uren smorgens, van hem verklarende en van Joanna Maria Van Noppen, zijne huisvrouw, waer aen hij verklaart te willen geven den voornaam Jan Mathijs. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Peter Jacob Derconingen, woonachtig te Gruitrode landbouwer van beroep, oud vier en twintig jaren, en van Peter Jan Derconingen, woonachtig te Gruitrode landbouwer van beroep, oud vijf en dertig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, hebben zij beiden verklaart niet te kunnen ik zeg hier met ons geteekend, de vader verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Jan Mathijs (I1173)
 
54 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2144, brontekst: Akte 01.91 : Het jaer achttien honderd een-en-vijftig, den achttienden der maend februarij, ten elf uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonachtig in deze gemeente in het gehucht Boshoven huis genaamd Zondervorst dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op heden geboren, ten negen ure smorgens, van hem deklarant en van zijne echtgenote Joanna Maria Van Noppen, waeraen hij verklaert te willen geven den voornaam Walterus. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Jan Veestraeten, woonachtig te Gruitrode dienstknecht van beroep, oud zeven en twintig jaren, en van Jan Leynen, woonachtig te Gruitrode dienstnecht van beroep, oud drie en dertig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, heeft den deklarant verklaart uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven, de getuigen hebben met ons geteekend. Mortelmans, Walterus (I1162)
 
55 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2265, brontekst: Akte 01.92 : Het jaer achttien honderd drie-en-vijftig, den vijf en twintigsten der maend julij, ten zes uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonachtig in deze gemeente in het gehucht Boshoven huis genaamd Zondervorst dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op heden geboren, ten twee ure snachts, van hem deklarant en van zijne echtgenote Joanna Maria Van Noppen, waeraen hij verklaert te willen geven den voornaam Theodorus. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Jan Cardinaels, woonachtig te Gruitrode dagloner van beroep, oud veertig jaren, en van Gerard Schouteden, woonachtig te Gruitrode dienstnecht van beroep, oud vier en dertig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, verklaren zij uit hoofde van ongeleerdheid schrijvens onkundig te zijn Mortelmans, Theodorus (I1163)
 
56 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2389, brontekst: Akte 01.93 : Het jaer achttien honderd vijf-en-vijftig, den zeven en twintigsten der maend maart, ten twaalf uren smiddags is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonachtig in deze gemeente in het gehucht Boshoven huis genaamd Zondervorst dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op heden geboren, ten tien ure smorgens, van hem deklarant en van zijne echtgenote Joanna Maria Van Noppen, waeraen hij verklaert te willen geven den voornaam Jan Hendrik. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Arnold Schuermans, woonachtig te Gruitrode dienstknecht van beroep, oud vijf en twintig jaren, en van Peter Jan Gors, woonachtig te Gruitrode dienstnecht van beroep, oud twee en vijftig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, hebben zij uit hoofde van ongeleerdheid verklaard niet te kunnen schrijven Mortelmans, Jan Hendrik (I1164)
 
57 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2468, brontekst: Akte 01.94 : Het jaer achttien honderd zeven-en-vijftig, den tienden der maend augustus, ten tien uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonachtig in deze gemeente gehucht Boshoven huis genaamd Zondervorst dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op gisteren geboren, ten negen ure smorgens, van hem deklarant en van zijne echtgenote Anna Maria Van Noppen landbouwster, waeraen hij verklaert te willen geven den voornamen Jan Mechiel. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Willem Schuermans, woonachtig te Gruitrode dienstknecht van beroep, oud twee en twintig jaren, en van Lambert Drees, woonachtig te Gruitrode dienstnecht van beroep, oud twee en twintig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, hebben zij alle uit hoofde van ongeleerdheid verklaerddniet te kunnen schrijven Mortelmans, Jan Michiel (I1165)
 
58 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.2583, brontekst: Akte 01.95 : Het jaer achttien honderd zestig, den negentienden der maend februarij, ten acht uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Peter Lambert Mortelmans landbouwer, woonende alhier gehucht Ophoven huis genaamd Zondervorst dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht op gisteren geboren, ten negen ure savonds, van hem deklarant en van Anna Maria Van Noppen landbouwster zijne echtgenote, waeraen hij verklaert te willen geven den voornamen Maria Digna. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Reynders, woonachtig te Gruitrode landbouwer van beroep, oud twee en dertig jaren, en van Peter Jan Gors, woonachtig te Gruitrode dienstnecht van beroep, oud zeven en vijftig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, hebben zij uit hoofde van ongeleerdheid verklaerd niet te kunnen schrijven).
+ te Peer op 06-04-1919 op 59-jarige leeftijd. 
Mortelmans, Maria Digna (I1174)
 
59 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.3438, brontekst: Akte 01.97 : Het jaer achhtien honderd zeven en zeventig; den veertienden der maend maart, ten acht uren smorgens, zijn voor ons burgemeester ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg, verschenen Jan Mathijs Mortelmans woonachtig te Gerdingen, dienstknecht van beroep, oud acht en twintig jaren, die gezegd heeft zoon te zijn van den overledenen en Jan Mathijs Van noppen, woonachtig te Gruitrode, landbouwer van beroep, oud twee en zestig jaren, die gezegd heeft schoonbroeder te zijn van den overledenen dewelke aen ons verklaerd hebben dat op gisteren, ten elf ure savonds overleden is Peter Lambert Mortelmans, landbouwer, zoon van Hendrik Mortelmans en van Maria Meermans beiden in deze gemeente overleden, oud zeven en zeventig jaren, geboren te Gruitrode woonachtig aldaar, gehucht Boshoven, huis genaamd Belemans weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Elisabeth Swinters, man van Joanna Maria Vannoppen landbouwster alhier woonachtig en na gedane voorlezing aen de deklaranten heeft den eersten met ons geteekend de andere heeft uit hoofde van ongeleerdheid verklaerd niet te kunnen teekenen Mortelmans, Peter Lambert (I1158)
 
60 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 23/05/1998, aktenr.: GBS.0409, brontekst: Akte 04.07 : Acte de naissance de Marie Catherine Vannoppen fille de Gauthier et de Marie Elisabeth Houben survenue et née ce treize janvier. L'an mil huit cent treize le quatorze janvier pardevant nous officier de l'etat civil maire de la commune de Gruijtroode canton de Bree departement de la meuse inferieure est comparu Gauthier Vannoppen agé de trent ans cultivateur domicilié à Gruitroode lequel nous a presenté un infant du sexe feminin né hier soir a deux heures treize janvier de lui declarant et de son épouse Marie Elisabeth Houben et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Catherine les dites déclaration et presentation faites en présence de Jean Mathieu Vannoppen agé de trente deux ans cultivateur a Gruitroode oncle paternelle de l'enfant et de Lambert Theodore Paulij agé de cinquant huit ans desservant domicilié a Gruijtroode lesquels ont signé le présente acte apres lecture a leur fait. Van Noppen, Marie Catherina (I1153)
 
61 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 23/05/1998, aktenr.: GBS.0472, brontekst: Akte 04.06 : Acte de naissance de Jean Mathieu Vannoppen fils de Gauthier et de Marie Elisabeth Houben. L'an mil huit cent quainze ce dix neuf janvier pardevant nous maire officier de l'etat civil de la commune de Gruijtroode canton de Bree departement de la meuse inferieure est comparu Gauthier Vannoppen agé de trent deux ans laboureur domicilié à Gruitroode lequel nous a déclaré que hier soir dix huit janvier a dix heures est né un infant du sexe masculin lequel il nous a presenté. De lui declarant et de son épouse Marie Elisabeth Houben et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean Mathieu les dites déclaration et presentation a nous faite en présence de Lambert Theodore Pauly agé de soixante ans desservant et domicilié à Gruitroode et de sieur Gauthier Derconingen agé de quarant ans propriètaire domicilié a Gruijtroode et ont sous signé avec nous apres lecture a leur fait de présent acte. Van Noppen, Joannes Mathijs (I1154)
 
62 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.246, 23/05/1998, aktenr.: GBS.0595, brontekst: Akte 03.95 : L'an mil huit cent dix sept le vingt quatre octbre pardevant nous maire officier de l'etat civil de la commune de Gruijtroode canton de Bree département de la meuse inferieure est comparu Gautier Vannoppen ag" de trente six ans laboureur domicilié a Gruijtroode lequel nous a presenté une enfant du sexe feminin née ce matin a huit heures le vingt quatre octobre de lui déclarant et de son épouse Marie Elisabeth Houben et auquelle il a vouloir donner les prénoms de Jeanne Marie dites déclaration et présentation fait en présens de Mathieu Vannoppen oncle du nauvelle née et Chretien Derconingen age de quarante deux ans l'un et l'autre cultivateurs domociliés a Gruijtroode donc le pere et themoins ont signé avec nous aprés leurs fait lecture du present acte. Van Noppen, Joanna Maria (I1155)
 
63 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 01/06/1996, aktenr.: GBS.1625, brontekst: Akte 01.48 : In het jaar duisend achthonderd een en veertig den vijftienden der maand november om vijf uren namiddag voor ons Peter Jan Derconingen burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode distrikt Maaseyck provincie Limburg zijn verschenen Peter Lambertus Mortelmans akkerman geboren en woonachtig in deze gemeente oud twee en veertig jaren meerderjarigen zoon van Hendrik overleden in deze gemeente den vierden maart duizend achthonderd zes en twintig blijkens uit het register van den burgelijken stand dezer gemeente en van Maria Meermans overleden in deze gemeente den vijfden december duizend achthonderd veertig blijkende uit het register van den burgelijken stand dezer gemeente weduwnaar van Marie Elisabeth Winters (/ in de twaalf en dertiende regel van het begin van de tegenwoordigen akt abusievelijk geschreven Maria Elisabeth Winters in plaats van Anna Catharina Winters) overleden in deze gemeente den vijfden mei duizend achthonderd een en veertig blijkende uit het register van den burgelijken stand dezer gemeente en de dochter Jeanne Marie Vannoppen akkerbouwster geboren en woonachtig in deze gemeente oud vier en twintig jaren dochter van Walterus en Marie Elisabeth Houben beide akkerlieden en woonachtig in deze gemeente hier tegenwoordig en toestemmende welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd (en waarvan de afkondigingen van het huwelijk onder hen beraamd) en waarvan de afkondigingen zijn gedaan ingevolge de wet te weten de eerste op zondag eenendertigsten oktober en de tweede op zondag zevenden november duizend acht honderd een en veertig beiden ten negen uren voormiddag en geene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde regt doende aan hun verzoek na hen alvorens te hebben voorgelezen al de bovengemelde stukken en ook het zesde kapittel van het burgelijk wetboek rakende het huwelijk hebben wij den aanstaande man en aan de aanstaande vrouw gevraagd of zij elkander nemen voor man en vrouw elk van hen beurtelings geantwoord hebbende van ja verklaren wij in naam van de wet dat Peter Lambert Mortelmans en Jeanne Marie Vannoppen door den huwelijksband verenigd zijn naar van wij den tegenwoordigen akt hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van Dionys Hellinx oud zes en twintig jaren en Nicolaaes Bongaerts oud vier en twintig jaren, Andries Reekx oud zestig jaren en Mathijs Niesen oud dertig jaren alle dienstknechten woonachtig in deze gemeente dewelke dezen akt met ons en de getuigen na gedane voorlezing hebben getekend uitgenomen den bruidegom en de bruid de moeder van de bruid Dionys Hellinx Andries Reekx Mathijs Niesen hebben alle verklaart niet te kunnen schrijven / in de twaalf en dertiende regel van het begin van de tegenwoordigen akt abusievelijk geschreven Maria Elisabeth Winters in plaats van Anna Catharina Winters. Gezin F321
 
64 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.0860, brontekst: Akte 03.30 : In het jaar duizend acht hondert vier en twintig den vijfthienden der maand october ten vier uren namiddag voor ons Der coningen Petrus Joannes schout ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruytroode arrondissement Roermond provincie Limburg zijn verschenen Mortelmans Peter Lambertus gebooren in deze gemeente oudt vijf en twintig jaaren akkerman woonagtig in deze gemeente voorzien van een certificaat gegeven door zijne excellentie den heer gouverneur te Maestricht den eersten october 1824 geregistreerd n° 1240 reg 9 meerderjarigen zoon van Hendricus en Meermans Maria beyde akkerlieden hier tegenwoordig en toestemmende en de dochter Swinters Anna Catharina oudt twintig jaaren akkerbouwster gebooren en woonachtig in deze gemeente dochter van Hermanus en Digna Gielen beyde akkerlieden hier tegenwoordig en toestemmende welke comparanten ons hebben verzogt over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hun beraamd en waarvan de eerste publicatie reeds zijn gedaan in gevolge de wet te weten de eerste op den derden en de tweeden op den tienden der maand october duizend acht hondert vier en twintig beyde ten negen uren voormiddag dagen van zondag en geene tegenspraak tegen het huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde regt doende aan hun verzoek hebben wij na voorlezing van alle de stukken hier boven vermelt als ook van het zesde kapittel van den titel rackende het huwelijk van het burgelijk wetboek aan den bruydegom en bruyd gevraagt of zij elkander van voornemens zijn te nemen voor man en vrouw elk van hun beurtelings geantwoord hebbende van ja verklaaren wij in den naam van de wet dat Mortelmans Peter Lambert en Swinters Anna Catharina door het huwelijk vereenigt zijn waar van wij deezen tegenwoordige act hebben opgestelt in de tegenwoordigheyd van Der coningen Walterus oudt drij en vijftig jaren dienstknegt Neyens Andries oudt vier en twintig jaaren dienstknegt en Schrooten Theodorus oudt acht en dertig jaaren dagloonder en Lemmens Hermanus oudt vijf en twintig jaaren dienstknegt alle woonachtig in deeze gemeente dewelke deezen akt met ons en de comparanten na voorlezing hebben geteekend uytgenomen den bruydegom en de bruyd en de moeder van den bruydegom en de moeder van de bruyd en Schrooten Theodorus hebben verklaart niet te kunnen schrijven. Gezin F322
 
65 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.0924, brontekst: Akte 03.22 : In het jaar duizend acht hondert zes en twintig den vijftienden der maand mei ten zeven uren voor middag voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruytroode distrikt Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Petrus Lambertus akkerman woonagtig in deze gemeente gehugt Ophoven huys genaamt meermans den welke ons heeft vertoont een kind van het vrouwelijk geslagt gebooren dezen morgend een uur weesende den vijftienden mei van hem verklaarder en van Anna Catharina Swinters zijne huysvrouw waar aan hij verklaart te willen geven de voornaam Maria Digna de voornoemde verklaaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Der coningen Walterus oudt vijf en vijftig jaren en Der coningen Christianus oudt een en vijftig jaren beyde akkerlieden woonagtig in deeze gemeente den vader en de getuygen met ons de tegenwoordige verklaaring van geboorten geteekent na dat dezelve aan hun alle door ons was voorgeleezen uytgenoomen den vader heeft verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Digna (I1167)
 
66 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.1004, brontekst: Akte 03.23 : In het jaar duizend acht hondert acht en twintig den twee en twintigsten der maand februari ten drij ueren na middag voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgeliken stand der gemeente Gruytroode distrikt Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Petrus Lambertus akkerman woonagtig in deze gemeente gehugt Ophoven huys genaamt op den Camp den welken ons heeft vertoont een kindt van het vrouwelijk geslagt gebooren dezen namiddag om twee ueren wezende den twee en twintigsten februari van hem verklarende en van Swinters Anna Catharina zijne huysvrouw waar aan hij verklaart te willen geven den voornaam Maria Christina, de voornoemde verklaaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheyd van Der coningen Walterus oudt zes en vijftig jaaren en Der coningen Christianus oudt twee en vijftig jaaren beyde akkerlieden en woonagtig in deze gemeente den vader en de getuygen hebben met ons de tegenwoordige verklaaring van geboorten geteekent na de zelve aan hen alle door ons was voorgelezen uytgenoomen den vader heeft verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Christina (I1168)
 
67 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.1083, brontekst: Akte 03.24 : In het jaar duizend acht hondert dertig den zesthienden der maand maart ten zes ueren 's morgens voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruytroode distrikt Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Petrus Lambertus akkerman woonagtig in deeze gemeente gehugt Ophoven genaamt schepers den welken ons heeft vertoont een kindt van het mannelijk geslagt gebooren deezen namiddag om vijf ueren wezende den zesthienden maart van verklarende en van Swinters Anna Catharina zijne huysvrouw waar aan hij verklaart te willen geven den voornaam Henricus de voornoemde verklaaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Der coningen Christianus oudt vier en vijftig jaaren akkerman en Vliegen Hubertus oudt acht en dertig jaaren dienstknegt woonagtig in deeze gemeente den vader en de getuygen hebben met ons de tegenwoordige verklaaring van geboorten geteekent nadat den zelve aan hun alle door ons was voorgeleezen uytgenoomen den vader heeft verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Henricus (I1169)
 
68 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.1205, brontekst: Akte 03.25 : In het jaar duizend acht hondert drij en dertig den veerthienden der maand januari ten negen uren 's morgens voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruytroode arrondissement Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Petrus Lambertus akkerman woonagtig in deeze gemeente gehugt Ophoven huys genaamt schepers den welken ons heeft vertoont een kindt van het mannelijk geslagt gebooren deezen morgen om zes uren weezende den veerthienden januari van hem verklaarende en van Swinters Anna Catharina zijne huysvrouw waar aan hij verklaart te willen geven den voornaam Hermanus de voornoemde verklaaring en vertooning gedaan in de tegnwoordigheid van Der coningen Christianus akkerman oudt zeven en vijftig jaaren en Vliegen Hubertus dienstknegt oudt een en veertig jaaren beyde woonagtig in deeze gemeente den vader en de getuygen habben met ons de tegenwoordige verklaaring van geboorten geteekent na dat de zelve aan hun alle door ons was voorgeleezen uytgenoomen den vader verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Hermanus (I1170)
 
69 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.1307, brontekst: Akte 03.26 : In het jaar duizend acht honderd vijf en dertig den negenden april om zeven uren voormiddag voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode arrondissement Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Peter Lambertus akkerman woonagtig in deze gemeente gehugt Ophoven huis genaamd scheepers denwelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht gebooren gisteren avond om negen ueren wesende den achsten april van hem verklarende en van Swinters Anna Catharina zijne huisvrouw waaraan hij verklaart te willen geven den voornaam Maria Margaritha de voornoemde verklaaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Thans Matthias oudt acht en twintig jaren en Hellings Hubertus oudt vijf en twintig jaren bijde dienstknechten woonagtig in deze gemeente den vader en de getuygen teekenen met ons na voorlezing van de tegenwoordige akt geteekendt uytgenoomen de vader heeft verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Margaria (I1171)
 
70 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.1448, brontekst: Akte 03.28 : In het jaar duizend acht honderd acht en dertig den vier en twintigsten der maand maart om zeven uren voormiddag voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitroode distrikt Roermond provincie Limburg is verschenen Mortelmans Peter Lambertus akkerman woonachtig in deze gemeente gehucht boshoven huis genaamd Belemans denwelken ons heeft vertoont een kind van het vrouwelijk geslacht gebooren dezen morgen om vijf uren wezende den vier en twintigsten der maand maart van hem verklarende en van Anna Catharina zijne huisvrouw waaraan hij verklaart te willen geven den voornaam Anna Gertrudis de voornoemde verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van Theodorus Peters oud veertig jaren en Andries Reekx oud vijf en vijftig jaren beide dienstknechten woonagtig in deze gemeente de vader en de getuigen hebben verklaart niet te kunnen schrijven -In de zevende regel van onder Swinters Anna Catharina vergeten. Mortelmans, Anna Gertrudis (I1172)
 
71 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.2504, brontekst: Akte 03.32 : Het jaer achttien honderd acht en vijftig den eersten der maand maert ten negen uren smorgens is voor ons burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg verschenen Hendrik Hollanders wildkoopman woonachtig in deze gemeente gehucht boshoven huis genaamd zondervorst dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, op heden geboren, ten drij ure smorgens van hem deklarant en van zijne echtgenote Anna Mechtildis Lemmens huishoudster waeraen hij verklaaert te geven de voornamen van Petrus Joannes. Alwelke verklaring en vertoning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Peter Jan Gors woonachtig te Gruitrode dienstknecht, en van Lambert Drees, woonachtig te Gruitrode dienstknecht van beroep, oud drij en twintig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen hebben zij alle uit hoofde van ongeleerdheid verklaart niet te kunnen schrijven. Hollanders, Petrus Joannes (I1175)
 
72 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.231.247, 06/12/1997, aktenr.: GBS.2652, brontekst: Akte 03.33 : Het jaer achttien honderd een en zestig den vijden der maend april ten twaalf uren smiddags zijn voor ons burgmeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode provincie Limburg verschenen Machiel Coninx woonachtig te Gruitrode landbouwer van beroep oud drij en veertig jaren, die gezegd heeft schoonzoon te zijn van de overledene en Jan Mathijs Vannoppen woonachtig te Gruitrode landbouwer van beroep oud zes en veertig jaren die gezegd heeft zoon te zijn van de overledene dewelke ons verklaard hebben dat op heden ten tien ure smorgens overleden is Maria Elisabeth Houben landbouwster dochter van Mathijs en Maria Catharina Vandermeulen beiden overleden oud vier en zeventig jaren geboren te Gruitrode woonachtig aldaer gehucht Boshoven huis genaamd Belemans en na gedane voorlezing aen de deklaranten hebben zij uit hoofde van ongeleerdheid verklaerd niet te kunnen schrijven. Houben, Maria Elisabeth (I1151)
 
73 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.569.917, 06/12/1997, aktenr.: GBS.3844, brontekst: Akte 03.34 : Het jaar achttien honderd vijf en tachtig, den zesden der maand februari, ten drie ure namiddag, zijn voor ons burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode, provincie Limburg, verschenen Leonard Hollanders woonachtig te Beeck, dienstknecht van beroep, oud negen en twintig jaren, die gezegd heeft broeder te zijn van den overledenen en Jan Michiel Mortelmans, woonachtig te Gruitrode, landbouwer van beroep, oud zeven en twintig jaren, die gezegd heeft zwager te zijn van den overledenen dewelke ons verklaard hebben dat op heden, ten acht ure smorgens, alhier overleden is Petrus Joannes Hollanders landbouwer, man van Maria Digna Mortelmans landbouwster in deze gemeente woonachtig oud zeven en twintig jaren geboren te Gruitrode woonachtig aldaar, gehucht Boshoven, huis genaamd zondervorst, zoon van Hendrik Hollanders en van Anna Mechtildis Lemmens beiden alhier overleden en na gedane voorlezing aan de deklaranten heeft den eersten uit hoofde van ongeleerdheid verklaard niet te kunnen teekenen, de ander heeft met ons geteekend. Hollanders, Petrus Joannes (I1175)
 
74 bron: RAH, Gruitrode, BS, MF 1.569.917, 23/05/1998, aktenr.: GBS.3794, brontekst: Akte 03.90 : Het jaar achttien honderd vier-en-tactig, den vierden der maand januari, ten drie ure namiddag, is voor ons burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruitrode, provincie Limburg, verschenen Petrus Joannes Hollanders, voorzien en hierbijgevoegd van een certificaat aangaande de militie, model zestig afgeleverd door den heer gouverneur dezer provincie oud vijf en twintig jaren, geboren te Gruitrode den eersten maart duizend acht honderd acht en vijftig, blijkens akte van geboorte hierbij gevoegd, daglooner van beroep, woonachtig te Gruitrode, meerderjarige zoon van Hendrik Hollanders en van Anna Mechtildis Lemmens, beiden alhier overleden, de eerste den veertienden october achttien honderd tachtig, de tweede, den zes en twintigsten juni achttien honderd tachtig, kleinzoon van Jacob Hollanders en van Elisabeth Drees beiden ook alhier overleden, de eerste den negenden juni achttien honderd zeven en veertig, de tweede den negenden februari achttien honderd vijftig, alsnog van Leonard Lemmens en van Agnes Maesen, beiden te Bree overleden, de eerste den derden october achttien honderd zestig de tweede den veertienden januari achttien honderd negen en veertig, dit alles volgens overlijdensakten hierbij. Ter andere zijde Maria Digna Mortelmans, landbouwster oud drie en twintig jaren, geboren te Gruitrode den achttienden februari duizend acht honderd zestig woonachtig te Gruitrode, meerderjarige dochter van Peter Lambert Mortelmans alhier overleden den dertienden maart achttien honderd zeven en zeventig en van Anna Maria Vannoppen landbouwster wonende in deze gemeente hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende. Dewelke ons verzocht hebben over te gaan tot het voltrekken van het huwelijk bij hen besloten, en waaraf de afkondigingen op de pui van het gemeentehuis alhier, overeenkostig de wet, met tusschentijd van acht dagen, geschied zijn, de eerste den drie en twintigsten december jongstleden, de tweede den dertigsten derzelfder maand. Geene tegenspraak op dit huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, recht doende op hun verzoek, en na, volgens de wet, voorlezing gedaan te hebben: 1° van de afkondigingen alhier geschied; 2° van de stukken hierin vermeld. En eindelijk van het zesde hoofdstuk van het burgelijk wetboek, inhoudende de rechten en wederzijdsche plichten der echtgenoten, alles in behoorlijken vorm; Hebben de voornoemde bruidegom en bruid, hier tegenwoordig, verklaard in huwelijk te nemen den eenen Maria Digna Mortelmans, de andere Petrus Joannes Hollanders. Mits welke wij burgemeester, ambtenaar van den burgelijken stand, verklaren, in name der wet, dat de evengenoemde contraktanten door het huwelijk vereenigd zijn. Door ons ondervraagd zijnde of er geene huwelijksovereenkomst tusschen hen heeft plaats gehad, hebben de contraktanten geantwoord neen. Van al hetwelk wij voorhandige huwelijksakte hebben opgesteld, in het openbaar, ten gemeentehuize, op jaar, maand en dag als boven, in tegenwoordigheid van Jan Jacob Aloysius Langens, oud twee en vertig jaren, landbouwer van beroep, woonachtig te Gruitrode, welke ons verklaard heeft de echtgenoten niet te bestaan; van Jan Jacob Stienders oud drie en vijftig jaren rademaker van beroep woonachtig te Gruitrode welke ons verklaard heeft de echtgenooten niet te bestaan; van Jan Anthon Langens oud zeventig jaren landbouwer van beroep woonachtig te Gruitrode welke ons verklaard heeft de echtgenoten niet te bestaan; van Jan Mechiel Mortelmans oud zes en twintig jaren landbouwer van beroep woonachtig te Gruitrode welke ons verklaard heeft de zwager des bruidegoms te zijn, ik zeg de broeder der bruid te zijn en na gedane voorlezing aan de komparanten en getuigen, hebben zij met ons geteekend, behalve den bruidegom en de moeder der bruid welke uit hoofde van ongeleerdheid verklaard hebben niet te kunnen teekenen. Gezin F323
 
75 bron: RAH, Gruitrode, MF 1.231.246, 09/11/1996, aktenr.: GBS.1165, brontekst: Akte 01.86 : Akte van sterfte. In het jaar duijzend acht honderd twee en dertig den vier en twintigsten der maand maart ten acht ueren voormiddag voor ons Der coningen Petrus Joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Gruytroode arrondissement Roermond provincie Limburg zijn verschenen Vaesen Jacobus oudt een en veertig jaaren winkelier en Vliegen Hubertus oudt veertig jaaren dienstknegt beyde woonagtig in deeze gemeente en gebueren van den overledenen dewelke ons hebben verklaart dat deezen morgen om twee ueren weesende den vier en twintigsten maart Gielen Joanna Maria oudt zeven en tachentig jaaren akkerbouwster dochter van Walterus en Van den wegh Maria weduwe van Schouteden Gielis en Vannoppen Theodorus is overleden in het huys genaamt Trappen gehucht het Dorp gelegen binnen deeze gemeente en hebben de comparanten na voorlezing van dezen tegenwoordigen ackt met ons geteekent. Gielen, Joanna Maria (I1110)
 
76 bron: RAH, Gruitrode, MF 1.231.246, 30/01/1999, aktenr.: 04.33, brontekst: Acte de décès. Marie de gruijtrode arrondissement communal de ruremonde. Au vingt un jour du mois de ventose an douze de la république française. Acte de décès de Theodore Van noppen décédé le vingt un ventose à sept heure du soir agé de soixante deux ans nés à neeroeteren département de la meuse inferieure demeurant à gruijtrode profession de cabaretier époux en seconde nonce à jeanne marie gielen marié a gruitrode le 11 janvier de l'an 1780. sur la declaration à moi fait par le citoyen jean mathieu van noppen fils du défunt agé de vingt cinq ans laboureur domicilié a gruijtrode et de citoyen jean mortelmans agé de quarante six ans journalier qui a dit être voisin du défunt domicilié à gruitrode et ont signé. Constaté mar moi francois conen maire de la commune de gruijtrode faissant les fonctions d'officier de l'état civil soussigné le tout après lecture.
 
Van Noppen, Theodoor (I1112)
 
77 bron: RAH, Gruitrode, MF 1.231.246, 30/01/1999, aktenr.: GBS.0369, brontekst: Akte 04.40 : Acte de naissance de theodore vannoppen fils de gauthier et de marie elisabeth houben arrivée le premier novembre a une heure du releve. L'an mil huit cent onze le premier novembre étant né est comparu le deux du dit mois pardevant nous maire officier de l'état civil de la commune de gruijtrode canton de brée departement de la meuse inferieure gauthier vannoppen laboureur domicilié a gruijtrode agé de trent neuf ans lequel nous a présente un enfant dus sexe masculin né hier premier novembre a une heure de relevée de lui déclarans et de son épouse marie elisabeth houben et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de theodore les dites déclarations et présentation faites en présence de mathieu houben grand père de l'enfant agé de qoixante deux ans cultivateur domicilié agruijtrode et de leonard vermeulen oncle maternelle de l'enfant agé de quarante six ans laboureur domicilié a gruijtrode et ont les témoins déclaré ni savoir écrire le père comparant a signé avec nous la présent acte après lecture a leurs faite. Van Noppen, Theodoor (I1152)
 
78 bron: RAH, Gruitrode, MF 1.231.246, 30/01/1999, aktenr.: GBS.0664, brontekst: Akte 04.42 : Extract van geboorte, het jaar duijsent acht hondert negentien den een en dertigsten augustus voor ons meijer offocier van den borgelijken standt der gemeente gruijtrode canton van Bree provincie Limburg is gecompareert Waltherus Van noppen oudt acht en dertig jaaren akerman woonachtig in deeze gemeente gehucht boshoven huijs genaamt beelmans den welken ons heeft aangebooden een kindt van 't vrouwelijk geslagt, gebooren deezen naar middag om drij uren weezende den een en dertigsten augustij van hem verclaarder en van zijn vrouw Maria Elisabeth Houben aan welk kindt hij verclaart te geven den toenaam Anna Mechtildis deeze verclaaring en aanbieding gedaan in de tegenwoordigheijdt van Joannes Kremers oudt acht en dertig jaaren en Christianus Der coningen oudt drij en veertig jaaren beijde akkerlieden woonagtig in deeze gemeente waar den vader en getuijgen met ons hebben onderteekent naar hun voorgelezen te hebben deezer tegenwoordigen act uijtgenomen Joannes Kremers den welken verclaart niet te kunnen schrijven. Van Noppen, Anna Mechtildis (I1156)
 
79 bron: RAH, Gruitrode, MF 1.231.247, 30/01/1999, aktenr.: GBS.1170, brontekst: Akte 04.47 : Akte van sterfte, in het jaar duijzend acht hondert twee en dertig den vier en twintigsten der maand april ten acht uuren smorgens voor ons derconingen petrus joannes burgemeester ambtenaar van den burgelijken stand dezer gemeente gruijtrode arrondissement roermond provincie limburg zijn verschenen coninx joannes oudt een en dertig jaaren en lenskens francies oudt negen en twintig beijde akkerlieden woonagtig in deeze gemeente en gebeuren van den overledenen de welke ons hebben verklaart dat deezen morgen om vier uren weezende den vier en twintigsten april mortelmans maria christina oudt vier jaaren zonder beroep dochter van pieter lambertus en van swinters anna catharina is overleden in het huys genaamt schepers gehucht ophoven gelegen binnen deeze gemeente en hebben de comparanten na voorlezing van deezen tegenwoordigen akt verklaart niet te kunnen schrijven. Mortelmans, Maria Christina (I1168)
 
80 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 0.317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1799 die 21ma 7bris baptisatus est Petrus Lambertus filius legitimus Henrici Mortelmans vero nomine Hellinx et Maria Meermans coniugum in Novo Meer susceperunt Petrus Hellinx volgo Mortelmans et Maria Veestraeten uxor Josephi Vaesen per procuratricum Margaretha Bloemen uxorum Nicolai Hellinx in Mortelmans Mortelmans, Peter Lambert (I1158)
 
81 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 0.317.782, 24/01/1998, aktenr.: GPRH.0315, brontekst: Anno 1780 mensis janrij die 11a contraxerunt matrimonium cum dispensatione in una proclamatione Theodorus Van noppen a 28 circiter anno baptisatus in Neeroeteren et Joanna Maria Gielen vidua Egidii Schouteden vulgo Trappen a 34 circiter anno baptisata in Grooten breugel presentibus uti testibus Jacobus et Josepho Schouteden, Josepho Camps multis qn aliis) (get.: Jacobus et Josepho Schouteden, Josepho Camps). Gezin F306
 
82 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1781 mensis februarij die 3tia baptisatus est Joes Matthias filius legitimus Theodori Van noppen et Joa(nna) Maria Gielen coniugum in trappen habitantinum hic quem matrimonio junctorum 11 janrij 1780 suscipientibus Wilhelmus Smeets puerpera fratre et Maria Van noppen Theodori sorore Van Noppen, Joannes Matheus (I976)
 
83 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1782 mensis januarij die 30ma baptisata est Walterus filius legitimus Theodori Van noppen et Joanna Maria Gielen coniugum hospitune in Trappen hic matrimonio junctorum die 11 janrij 1780 suscipientibus Bartholomeus Thys Theodori avunculus et Margareta Schouteden puerpera fratria pro qua supplevit Maria Anna Bisschops. Van Noppen, Waltherus (I1113)
 
84 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1783 mensis 8bris die 11ma baptisatus est Henricus filius legitimus Theodori Vannoppen et Joa Maria Gielen coniugum hospitum in trappen hic matrimonio junctorum die 11 ma janrij 1780 suscipientibus Henrico Smeets Joa Maria fratre utorius cuius vicet agit Josephus Niesens et Margaretha Vlemelinx. Van Noppen, Henricus (I1114)
 
85 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1786 mensis februarij eusdem (21) baptisata est Maria Anna filia legitima Theodori Van noppen et Joa Maria Gielen coniugum hospitum in trappen hicqm matrimonio junctorum die 11ma janrij 1780 suscipientibus Nicolao Van den wegh ex Kleynen Breughel puerpera avunculuo et Maria Aldegonda Dries coniugum ex Tongerlo supplentibus Jacobus Schouteden et Maria Van noppen. Van Noppen, Maria Anna (I1115)
 
86 bron: RAH, Gruitrode, PR, MF 317.782, 09/11/1996, aktenr.: 18-00, brontekst: Anno 1787 mensis julij die 9na baptisata est Maria Elisabetha filia legitima Matthia Houben baptizati in Asch et Maria Catharina Van der meulen hic natis coniugum in Beelmans habitantinum et matrimonio junctorum in Tongerlo suscipientibus Joes Houben Matthias fratre et Maria Aldegonda Wuytiens uxore Joes Coninx. Houben, Maria Elisabeth (I1151)
 
87 bron: RAH, Peer, BS, MF 1.358.534, 23/05/1998, aktenr.: 04.10, brontekst: In het jaer achtien honderd drie en dertig den eersten dag der maend maert ten elf uren voormiddag voor ons Jan Michiel Loos burgemeester en ambtenaer van den burgelijken stand der gemeijnte Peer distrikt Hasselt provincie Limburg is verschenen Arnoldus Eijckens oud vijf en dertig jaeren landbouwer woonende te Peer denwelken vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht geboren den eersten maert ten vier uren des morgens van hem deklarant en van Theresia Ketelbuters zijne echtgenoot en waer aen hij verklaerd te willen geven de voornaemen van Maria Catharina Elisabeth de voornoemde verklaring en vertooning gedaen in tegenwoordigheijd van Hendrik Willem Loos oud vier en vijftig jaeren rentenier woonende te Peer en van Willem Michiel Morren oud een en vijftig jaeren sekretaris van Peer en daer woonende die verklaerd heeft niet te kunnen schrijven de getuigen hebben met ons na voorlezing geteekend. Eyckens, Anna Catharina (I675)
 
88 bron: RAH, Peer, BS, MF 1.358.535, 23/05/1998, aktenr.: 03.91, brontekst: Het jaer achttien honderd een en zestig, den negenden dag der maend januarij, ten elf uren voormiddag, is voor ons schepen functiehouder ambtenaer van den burgelijken stand der gemeente Peer, provincie Limburg, verschenen Pieter Jan Schriers, oud een en dertig jaren, landbouwer woonende te Peer dewelke aen ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, op gisteren geboren, ten zeven ure s'avonds, van hem komparant en deszelfs huisvrouw Gertrudis Houben oud vijf en dertig jaren, en waeraan hij verklaerd te geven den voornaem van Pieter Hendrik. Alwelke verklaring en vertooning gedaen zijn in de tegenwoordigheid van Jan Reinier Vanduffel, woonachtig te Peer, kantoorschrijver van beroep, oud zes en twintig jaren; en van Pieter Reijnen, woonachtig te Peer, comdidact huissier van beroep, oud zeven en dertig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant en de getuigen, hebben de getuigen met ons geteekend, en heeft den declarant verclaerd niet te kunnen schrijven. Schriers, Pieter Hendrik (I1176)
 
89 brontekst: 1763, aprilis, die 12ma tribus proclamationibus cum confessio et communione previjs matrimonio junctus est in Grootebreugel Aegidius Schouteden huius cum Joanna Maria Gielen parochiana ibidem. Gezin F305
 
90 brontekst: Anno 1779 mensis 8bris die 23 tia omnibus sacramentis susceptis hic in domo Trappen apud filiam mortua est Maria Van den wegh baptisata in Kleine breugel anno 1706 succesive vidua Henrici Smeets et Walteri Gielen. Van De Wegh, Maria (I427)
 
91 Christina was 63 jaar oud. Ze overleed in haar woonhuis op de Luythegge, een gehucht van Meeuwen.
 
Vliegen, Maria Christina (I220)
 
92 De afkondiging van het huwelijk gebeurde aan de voornaamste deur van het gemeenthuis op zondag 11 april 1937.
De getuigen voor het opstellen van de huwelijksakte waren Van Baelen Joannes, 56 jaar oud, hoefsmid, woonachtig te Meeuwen en Max Frans, 57 jaar oud, koster-organist en wonende te Meeuwen. Zij verklaarden dat de komparanten niet verwant waren. De akte werd mede ondertekend door burgemeester J.Hoogmartens. 
Gezin F1
 
93 De afscheidsdienst met urne werd gehouden in aula ?t Sant, Rode Kruisplein 12 b5 te Hechtel op woensdag 28 juni 2017 om 11.00 uur, gevolgd door de plaatsing van de urne in het urneveld
op de begraafplaats te Lindelhoeven.  
Schepers, Maria Gertrudis Germaine (I1265)
 
94 De Afscheidsdienst vond plaats in intieme familiekring in Aula 't Sant te Hechtel, waarna de teraardebestelling op de begraafplaats te Hechtel. Wuytens, Agnes (I345)
 
95 De afscheidsplechtigheid met asurn werd opgedragen in aula 't Sant, Rode Kruisplein 12 b5 te 3940 Hechtel op woensdag 24 juni 2015. Bleys, Pierre (I124)
 
96 De afscheidsplechtigheid werd gehouden in aula 't Sant, Rode Kruisplein 12 b5 te 3940 Hechtel op vrijdag 29 april 2016 om 11.00 uur, gevolgd door de crematie in alle stilte. De Backer, Eliza (I109)
 
97 De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Meeuwen, vond plaats in intieme familiekring in aula 't Sant te Hechtel. Creemers, Tonny (I130)
 
98 De asurn zal thuis in zijn vertrouwde omgeving een plaats krijgen. Verheyen, Antoon (I2814)
 
99 De avonddienst werd gehouden in aula 't Sant, Rode Kruisplein 12 b5 te Hechtel op vrijdag 21 augustus 2015 om 19.00 uur. De Backer, Leo (I111)
 
100 De begrafenisplechtigheid vond plaats op woensdag 25 januari om 11:00 uur in de Sint-Martinuskerk, Gemeenteplein, Kontich-Centrum. Bosmans, Philip Louis Maria (I159)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»